Puur ik

Psychosociale therapie / persoonlijke ontwikkeling

Leven vanuit onze behoeften en ons gevoel. Dat is iets dat we allemaal graag zouden willen doen. Toch luisteren we hier vaak niet naar. Dat heeft te maken met onze eerdere ervaringen. Wanneer we ons onbegrepen of afgewezen hebben gevoeld, zijn we geneigd dit stuk te verbergen, om veilig te stellen dat we geaccepteerd worden. Zo ontstaat er een splitsing tussen wie we echt zijn, diep weggestopt van binnen, en wie we laten zien aan de buitenwereld. Er ontstaan kernovertuigingen als ‘Ik mag niet boos zijn’ of ‘Ik moet altijd hard werken’. En afweermechanismen als ‘weglachen’ en ‘piekeren’. Dit zorgt voor opgebouwde spanning en kan op termijn voor klachten gaan zorgen als angsten, depressieve gevoelens en burn-out. Het bewust worden van je kernovertuigingen en afweermechanismen zorgt ervoor dat je weer controle krijgt over je eigen leven en je verantwoordelijkheid kan gaan nemen voor hoe je met jezelf omgaat.

Psychosociale therapie heeft een overlap met coaching, maar gaat wat dieper. Naast het richten op toekomstig gedrag, houdt psychosociale therapie zich ook bezig met de onderliggende blokkades. Dit zorgt voor een duurzaam resultaat en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heeft psychosociale therapie een overlap met psychotherapie. Het verschil is dat psychosociale therapie zich niet bezig houdt met ernstige psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen en stelt geen diagnose. Een psychosociaal therapeut gelooft dat een mens meer is zijn klacht of probleem. Dat hij bepaalde gevoeligheden heeft ontwikkeld, o.a. door meegemaakte omstandigheden. Ook is er een praktisch verschil. Psychotherapie valt onder de basisverzekering. Hierdoor kan je alleen met een verwijzing terecht en betaal je het uit je eigen risico. Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. Hier heb je geen verwijzing voor nodig en vaak zijn er geen of kortere wachtlijsten.


“Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.” (Brené Brown)